Oktatási tevékenység

A szüleim példaképek voltak számomra, és mivel mind a ketten tanítottak – édesanyám magyar irodalmat, édesapám rajzot és vizuális kultúrát –, ezért elvégeztem a pedagógus szakot is, hogy a tanulmányaim befejezése után taníthassak. Lényeges számomra, hogy a tanulmányaim alatt szerzett tapasztalatokat és tudást hasznosítsam, továbbadjam.

2018-2024 között a Leövey Klára Gimnázium vizuális kultúra tanára voltam, ahol rajzot és művészettörténetet tanítottam középiskolásoknak. A gimnázium rajztagozatán lehetőség nyílik elmélyíteni a rajztudást tanulmányok és kompozíciók készítésével, különböző festészeti és grafikai technikák elsajátításával. A művészettörténet fontos része a vizuális oktatásnak, az elméleti anyag beépül a gyakorlati feladatokba, így a diákok jobban megértik egy adott korszak stílusát, fő jellemzőit.

Elméleti órákon fontosnak tartom, hogy megismerjék a művészettörténet korszakait és jelentős alkotóit, műelemzések alkalmával pedig megtanulják értelmezni, olvasni a vizuális nyelvet. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a műalkotásokkal való találkozás ne csak virtuális legyen, ezért egy tanévben többször is elvittem a diákokat múzeumokba, időszaki és állandó kiállításokra, hogy megértsék és megszeressék a művészetet.

2016-2018 között a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézménynél, 2012-2014 között az Ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézménynél voltam környezet- és kézműves kultúra tanár, ahol kézműves foglalkozásokat tartottam 10-15 fős csoportoknak. Itt is nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a diákok megismerjék a különböző technikákat és anyagokat, kreatív módon alkalmazzák őket a tárgyak, alkotások kivitelezése során.

Lényegesnek tartom, hogy a diákok lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák alkotásaikat nemcsak iskolai keretek között, hanem külső helyszínen is. Ezek a kiállítások, csoportos bemutatkozások segítik a tanulók önbecsülésének kibontakozását, növeli önbizalmukat és szolgálják a tehetséggondozást.

A tanítás során szerzett tapasztalatok alapján vallom, hogy legfontosabb megtalálni a közvetlen hangot a diákokkal, mindenkivel külön, egyénileg foglalkozni, hogy kibontakoztassák a képességeiket, hogy vizuálisan is ki tudják fejezni önmagukat, megszeressék a művészetet, megismerjék az alkotás örömét.

Témákra bontva megtekinthetők a tehetséges diákok alkotásai.