Oktatási tevékenység

Szüleim példaképek voltak számomra, és mivel mindketten tanítottak, édesanyám magyar irodalmat, édesapám rajzot és vizuális kultúrát, ezért elvégeztem a pedagógus szakot is, hogy tanulmányaim befejezése után taníthassak. Lényeges számomra, hogy a tanulmányaim alatt szerzett tapasztalatokat és tudást továbbadjam, hasznosítsam.

Jelenleg a Leövey Klára Gimnázium vizuális kultúra tanára vagyok, ahol rajzot és művészettörténetet tanítok középiskolásoknak. A gimnázium rajz tagozatán lehetőség nyílik elmélyíteni a rajztudást tanulmányok és kompozíciók készítésével, különböző technikák elsajátításával. A művészettörténet fontos része a vizuális oktatásnak, az elméleti anyag beépül a gyakorlati feladatokba, így a diák jobban megérti egy adott korszak stílusát.

2016-2018 között a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézménynél, korábban, 2012-2014 között pedig az ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézménynél voltam környezet- és kézműves kultúra tanár, ahol kézműves foglalkozásokat tartottam 10-15 fős csoportoknak. Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a diákok megismerjék a különböző technikákat és anyagokat, kreatív módon alkalmazzák őket a tárgyak, alkotások kivitelezése során.

A tanítás során szerzett tapasztalatok alapján vallom, hogy legfontosabb megtalálni a közvetlen hangot a diákokkal, mindenkivel külön, egyénileg foglalkozni, hogy kibontakoztathassák képességeiket, hogy vizuálisan is ki tudják fejezni önmagukat, megszeressék a művészetet, megismerjék az alkotás örömét.