Tértextilek

A tértextileknél kísérletezés közben az foglalkoztatott, hogy a textilanyag a síkból hogyan lép ki a térbe, hogyan viselkedik, melyek a törvényszerűségei, milyen az esése, a hullámzása, milyen más anyagokkal lehet vagy kell kiegészíteni a térbeli forma kialakításához.

Számos terv és kísérlet után készült el az Átjáró II. című tértextil, amelyet a tenger, a tenger által erodált kövek és a halászháló inspirált. A spárgából készült hálót csomózás közben lyukas kövekkel egészítettem ki, az organikus formákat nemcsak a csomózás, hanem a kövek súlya is meghatározta. Számomra ezek a tölcsér alakú formák kapcsolatot teremtenek különböző természeti elemek között, mint a víz és a kő, valamint az ég és a föld.

A Bomlás című tértextil az Életjelek sorozathoz tartozik, 35 gubóból épül fel, melyek öt sorban vannak felfűzve; a szerkezet a végtelenség érzetét kelti, mivel a sorok tovább folytathatóak. A munkámat drótváz és fekete fonal segítségével valósítottam meg, a kivitelezés során a szerkezetre koncentráltam, a spirálisan feltekeredő fonal alatt jól kivehető a váz struktúrája és a belső mag formája is. Miként a természeti képződmények, ezek a térformák is hasonlóak, viszont változatosak: egyeseknek van belső magja, mások belül üresek, nyújtottabb vagy kerekebb alakot vesznek fel. A belső mag, a báb a születést, a keletkezést jelképezi, a burok, a gubó az elmúlást, a végességet is kifejezheti.