Tanulmányok

A tanulmányok a látvány (csendélet, portré, kezes portré) szerkezetének, téri formájának, anyagának megjelenítését tűzik ki célul egy adott nézőpontból.